۱۴۰۰ سه شنبه ۵ بهمن
شرح وظایف

 

از جمله فعالیت های این واحد
 
   - پایش و ارزیابی عرضه فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل در داروخانه ها.
 
   - ساماندهی عطاری ها، فروشگاه های گیاهان دارویی و باشگاه های بدنسازی و مراکز فروش مکمل های تغذیه ای و فرآورده های طبیعی، سنتی و جلوگیری از فروش فرآورده های غیر مجاز و قاچاق.
 
   - ارزیابی و پایش ادواری از شعب پخش استانی شرکت های توزیع فرآورده های طبیعی، سنتی، مکمل، شیر خشک و فرآورده های ویژه متابولیک و غذای کودک در حوزه معاونت.
 
   - نظارت بر امحاء فرآورده های طبیعی، سنتی، مکمل و انواع شیر خشک و غذای کودک، فرآورده های ویژه متابولیک و غذاهای ویژه، اقلام ضایعاتی، مکشوفه، تقلبی و جمع آوری فرآورده های ریکال شده.
 
   - انجام رسیدگی اولیه به شکایات دریافتی فرآورده های طبیعی، سنتی، مکمل ( صحبت ارباب رجوع با رئیس واحد جهت بررسی مشکل-> در صورت عدم رفع مشکل-> هماهنگی با کارشناسان واحد جهت بازرسی، انجام بازرسی، تهیه و ارسال گزارش مربوطه به معاون غذا و دارو، بایگانی و تصمیم گیری نهایی در خصوص عطاری مذکور ).
 
   - برگزاری دوره های آموزشی برای اقشار پزشکی و غیر پزشکی و عموم مردم و همچنین تهیه پمفلت ( جمع آوری اطلاعات و مطالب، طراحی پمفلت، هماهنگی با رئیس واحد-> در صورت موافقت، هماهنگی با واحد توسعه و تحقیق-> در صورت موافقت، هماهنگی با معاون غذا و دارو-> در صورت موافقت، انتشار پمفلت تهیه شده ).
تاریخ به روز رسانی:
1399/07/20
تعداد بازدید:
336
Powered by DorsaPortal