۱۴۰۰ دوشنبه ۴ بهمن
شرح وظایف

 

 معرفی واحد
 
 این واحد مسئولیت امتیازبندی متقاضیان تأسیس داروخانه، صدور پروانه تأسیس داروخانه ها، صدور پروانه های مسئول فنی و گواهی تشخیص صلاحیت مسئول فنی را بعهده دارد.
 
 شرح وظایف
 

   -        اولویت بندی متقاضیان تأسیس داروخانه در سامانه مدیریت امور داروخانه ها (HIX)

 

  -        انجام امور مربوط به کمیسیون قانونی ماده 20 امور داروخانه ها و توزیع شامل :

 

·        تبدیل وضعیت فعالیت داروخانه

 

·        ابطال مجوز تأسیس

 

·        تأیید صلاحیت مسئول فنی

 

·        تأسیس داروخانه

 

·        ابطال و تأسیس همزمان داروخانه

 

·        انتقال محل داروخانه ها

 

·        طرح تخلفات داروخانه ها

 

·        سایر مواردی که نیاز به طرح و اظهار نظر در کمیسیون ماده 20 امور داروخانه ها و توزیع داشته باشد.

 

-        صدور پروانه های تأسیس و مسئول فنی و گواهی تشخیص صلاحیت مسئولین فنی داروخانه ها در سامانه مدیریت امور داروخانه ها (HIX)

 

-        انجام مکاتبات لازم با اداره کل نظارت بر امور دارو و مواد مخدر وزارت متبوع و داروخانه ها و مراکز تحت پوشش (ابلاغ دستورالعمل ها و ...) و سازمان های بیمه گر (عقد قرارداد همکاری با داروخانه ها و ...)

 

-        بررسی و صدور پروانه مسئول فنی نمایندگی ها و شعب پخش دارو

 

-        تأیید محل تأسیس و جابجایی داروخانه ها و انجام امور مربوطه

 

-        پیگیری گزارش بازرسی بعمل آمده از داروخانه ها

 

-        انجام سایر امور محوله که در راستای شغل مورد تصدی از سوی مقام مافوق ارجاع می گردد.

 
تاریخ به روز رسانی:
1399/07/19
تعداد بازدید:
461
Powered by DorsaPortal